miercuri, aprilie 29, 2009

Adevarata schimbare a vietiiDupă cum aluatul, atunci când este amestecat cu făina, lucrează dinăuntru în afară, tot aşa este şi cu reînnoirea inimii... Numai o schimbare exterioară nu este suficientă pentru a ne aduce în armonie cu Dumnezeu. Sunt mulţi aceia care încearcă să se schimbe corectând un obicei rău sau altul şi nădăjduiesc ca în acest fel să devină creştini; însă ei nu au început de unde trebuia. Prima noastră lucrare de îndreptare trebuie să înceapă cu inima.

Fermentul este acel ceva care acţionează în interior, determinând creşterea. Tot astfel, Duhul lui Dumnezeu ne transformă inima, pregătindu-ne pentru Împărăţia lui Dumnezeu. Totul este schimbat începând cu motivaţiile. Omul greşit acţionează în virtutea unor motivaţii egoiste, dar Domnul Hristos aşează în inima noastră motivaţia curată a iubirii de Dumnezeu şi de semeni. Astfel, se schimbă mentalitatea şi modul de a acţiona. Obiceiurile greşite şi păcătoase sunt înlocuite cu obiceiuri demne şi nobile. În final, toată viaţa se schimbă după modelul Domnului Isus Hristos.